Lalitta Café

วิตรอลังการ ป่าหิมพานต์ ป่าในจินตนาการ หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงราย

ป่าหิมพานต์ หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงราย
⏰เปิดทุกวัน 8.00 น. – 20.00 น.
📌 โทร : 091-858-3068 และ 092-564-6253
🧧 ค่าเข้าชมสวน 🧔ผู้ใหญ่ 60 บ. 🙋‍♂️เด็ก 40 บ.
🎊 พิเศษ…บัตรเข้าชมสวนสามารถนำมา
เป็นส่วนลดแลกซื้ออาหาร และเครื่องดื่มได้✨
🚘ที่จอดรถรองรับ รถทัวร์ รถบัส รถตู้ จำนวนมากๆ
🚘ทีจอดรถรองรับรถยนต์ มอไซค์
🚘เดินทางมาหาเรา
 
🧧 ค่าเข้าชมสวน 🧔ผู้ใหญ่ 60 บ. 🙋‍♂️เด็ก 40 บ.
🎊 พิเศษ…บัตรเข้าชมสวนสามารถนำมา
เป็นส่วนลดแลกซื้ออาหาร และเครื่องดื่มได้✨
🚘ที่จอดรถรองรับ รถทัวร์ รถบัส รถตู้ จำนวนมากๆ
🚘ทีจอดรถรองรับรถยนต์ มอไซค์
🚘เดินทางมาหาเรา คลิก link https://goo.gl/maps/aDQ9kt6WRjAX6kdWA
🥗เมนูอาหาร www.lalittacafe.com/food-and-drink/